top of page

Socioekonominės darbotvarkės apžvalga (2018 02 25 – 03 18)

Apie socialinę partnerystę ir paramą

Valstiečių frakcijos Seime atstovai Aušra Papirtienė ir Gediminas Vasiliauskas įregistravo Darbo kodekso papildymą. Jame siūloma įteisinti dar vieną socialinės partnerystės lygmenį – socialinę partnerystę tarp įmonių grupių darbdavio ir šiose įmonėse veikiančių profesinių sąjungų. Dabar 163 straipsnyje numatyti nacionalinės, šakos, teritoriniai, darbdavio ir darbovietės lygmenys.

Kiti 2 valstiečiai Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis siūlo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatyti, kad, skiriant asmeniui piniginę socialinę paramą, į jo pajamas nebūtų įskaitomos draudiminių įvykių išmokos.

Socialinė darbotvarkė – diskusijų ir strategijų lygmenyje

Seimas patvirtino pavasario sesijos darbų programą. Joje Lietuvos socialinei darbotvarkei skiriamas minimalus dėmesys. Tradiciškai ši dauguma kalba apie socialinės atskirties mažinimo prioritetą, tačiau ketinama svarstyti tik paramos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą klausimą bei šeimos ir darbo santykių derinimo aspektus. Kaip įprasta, projektai dar nėra registruoti. Mokesčių ir pensijų sistemų tobulinimui planuojama tik diskusija Seime, o demografijos, migracijos ir integracijos problemos bus sprendžiamos patvirtinant šios tematikos strategiją 2018–2030 metams. Paskirų idėjų siūlo atskiri Seimo nariai, tačiau sisteminio šios Vyriausybės požiūrio į aktualiausias Lietuvos problemas tiesiog nematyti. Panašu, kad vėl bus einama pamėgtu kokių nors išmokų ir bazinių dydžių didinimo keliu, vengiant atskiruose sektoriuose pribrendusių reformų įgyvendinimo. Toks kelias atidėtų Lietuvos sėkmę dar keleriems metams.

Siūlo netikėti gandais

Seimo narys Stasys Jakeliūnas Valstybino socialinio draudimo įstatymo 23 straipsnio pakeitimu siūlo nustatyti, kad nuo 2019 metų asignavimai iš valstybės biudžeto ar kitų valstybinių išteklių turi būti skiriami (dabar yra įtvirtinta tik galimybė) išlaidoms, susijusioms su pensijų sistemos reforma, kompensuojant socialinio draudimo įmokų sumas, pervedamas į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus. Pasklidus gandams, kad gali būti pertvarkomi ar net naikinami antrosios pakopos kaupiamieji fondai, šis siūlymas neleistų spekuliuoti šia tema.

Susirūpinta lengvinti verslo pradžios sąlygas

Seimo nariai Kęstutis Mažeika ir Tomas Tomilinas įregistravo Gyventojų pajamų mokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymų papildymus, kad įmokos už verslo liudijimus ir socialinio draudimo įmokos galėtų būti sumokamos arba iš karto, arba po tam tikro laikotarpio, bet nebūtinai avansu.

Teikia, kas jau yra įteisinta...

Seimo narė Aušrinė Norkienė teikia Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo papildymą, kad teisę gauti piniginę socialinę paramą turi ir seneliai, kuriems yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Tik tiek, nieko nauja, nes tokia atostogų galimybė yra įteisinta kitame įstatyme anksčiau.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page