top of page

Ekonomikos modelis Lietuvai

 

Socialinė rinkos ekonomika – tai rinkos ekonomika, paremta socialiniu darbo ir kapitalo solidarumu. Pagrindinis valstybės dėmesys skiriamas ne pajamų perskirstymui, viešojo sektoriaus plėtojimui, mažinant socialinę nelygybę, bet šeimų ir bendruomenių stiprinimui, kad žmonės būtų skatinami padėti vieni kitiems.

Instituto veikla

 

Tyrimai
Vertinimai
Reformų koncepcijų rengimas
Bendradarbiaudamas su valstybės valdžios institucijomis
Sociologinių apklausų atlikimas
Konferencijų, seminarų bei paskaitų rengimas

Tyrimo sritys

 

Ekonomikos augimas
Mokesčių politika
Socialinė gerovė
Paramos šeimai politika

 

Naujienos ir straipsniai

Žiniasklaidoje

Šeimos politika Lietuvoje: formavimas, praktika ir realybė

Dar 2010-aisiais Europos Vadovų Taryba svarstė ataskaitą „ES 2030“. Joje konstatuojama, kad per artimiausius 40 metų Europoje smarkiai sumažės pensininkus išlaikančių asmenų – 4 dirbantieji turės išlaikyti net 3 į pensiją išėjusius žmones. Ekspertai pripažįsta, kad, siekiant tokias neigiamas demografines tendencijas įveikti, būtina neatidėliojant imtis skubių veiksmų, sutelkti dėmesį šeimai palankios politikos kūrimui ir jos įgyvendinimui, kad būtų ne tik stabilizuojamas, bet ir didinamas gimstamumo lygis.
Apzvalga.eu
Visą straipsnį skaitykite čia: 
http://apzvalga.eu/seimos-politika-lietuvoje-formavimas-praktika-ir-realybe.html

Socioekonominės darbotvarkės apžvalgos

 

Socialiai atsakingi siūlymai Seime

Seimo TS-LKD frakcijos narys Edmundas Pupinis pateikė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnio pataisą. Siūloma nustatyti, kad į stažą būtų įskaitomas vaiko iki 3 metų priežiūros laikotarpis tiems asmenims, kurie  pagal Valstybino socialinio draudimo įstatymą, įsigaliojusį nuo  1991 metų birželio 1 dienos, ėjo vaiko iki 3 metų priežiūros atostogų. Nuo 1995 metų įsigaliojo kitos normos, nustatančios draudimą valstybės lėšomis. Tai teisingumo atkūrimo idėja.

Kitas TS-LKD atstovas, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas siūlo Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyti, kad iš apmokestinamųjų pajamų būtų atimamos per mokestinį laikotarpį gyventojo patirtos išlaidos už vaikų neformaliojo švietimo programas. Tai būtų bent simbolinė parama šeimoms, besirūpinančioms visaverčiu vaikų ugdymu.

Seimo narė Monika Navickienė, taip pat konservatorė-krikdemė, siūlo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 23 straipsnio pataisą. Siekiama numatyti galimybę, vienu metu gimus 2 ar daugiau vaikų ir motinai gavus motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoką skirti nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos. Dabar tokia išmoka skiriama, kai pasibaigia nėštumo ir gimdymo atostogos.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo 41 straipsnio pakeitimu Seimo narys „tvarkietis“ Algimantas Dumbrava siūlo grąžinti buvusią nuostatą, kai, mirus pensijos gavėjui, išmokama 2 mėnesių pensijos dydžio kompensaciją artimiesiems ( dabar – 1 mėnesio). 

 

Daugiau skaitykite Naujienų skiltyje

bottom of page