top of page

Tyrimai ir studijos

Skaistė, G. , Kasčiūnas, L., Saudargas, P. 

Kokios gerovės reikia Lietuvai? Praktinės rekomendacijos

Ekonominė studija / Lietuvos socialios rinkos plėtros institutas. - 2016. - 24p.

Dabartinei Vyriausybei džiaugiantis tariamai visiems Lietuvos gyventojams gerėjančia ekonomine situacija, neramina auganti pajamų nelygybė ir emigracija. Vien per pastaruosius trejus metus emigraciją, kaip problemų sprendimo būdą, pasirinko daugiau nei 120 tūkst. Lietuvos gyventojų. 
Visuomenės apklausos rodo gyventojų pesimistines nuotaikas. Dažno lietuvio netenkina informacija apie augantį bendrąjį vidaus produktą ar aukštas turto pajamas. Kylančios kainos, maža pensija ar vos minimalius poreikius tenkinantis atlyginimas yra dažnas kasdienybės apibūdinimas. Iš kur atsiranda ši takoskyra tarp statistikos ir gyvenimo realybės?
Šiai aktualiai temai išnagrinėti bei pateikti veiksmingus pasiūlymus, parengta ši praktinių rekomendacijų studija.  
 

 

Klimanskis S., Kasčiūnas L., Sova D., Petkauskas V.

Šeimos institutą stiprinanti ir gimstamumą skatinanti mokesčių politika: gerosios praktikos pavyzdžiai ir įgyvendinimo galimybės Lietuvoje: studija / Lietuvos socialios rinkos plėtros institutas. – V., 2013. – 60p. 
ISBN 978-9955-9332-5-0

 

Šioje studijoje analizuojama šeimos institutą stiprinanti ir gimstamumą skatinanti mokesčių politika, pagrindinį dėmesį skiriant gyventojų pajamų apmokestinimui, kuris skatintų šalies gyventojus kurti stabilias šeimas, o tai savo ruožtu padėtų spręsti problemas, susijusias su visuomenės senėjimu. Būtent tokia praktika taikoma Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje – pagrindinėse ES ekonomikose, lemiančiose jos ateitį. Jose esantis gerovės valstybės modelis, skirtingai nuo tradicinio gerovės valstybės modelio,  besiremiančio pajamų perskirstymu, tarnauja ne tik gyventojų socialinėms garantijoms didinti, bet ir tvariai ekonomikos ir užimtumo plėtrai bei visuomenės ir valstybės stiprinimui.

Atlikus analizę Seimui ir Vyriausybei pateikiami siūlymai, susiję su gyventojų pajamų apmokestinimu, kuris stiprintų šeimos institutą bei spręstų su visuomenės senėjimu susijusias problemas.

 

 

bottom of page