top of page

Mūsų misija

Socialios rinkos ekonomikos idėjų skaida ir įtvirtinimas visuomeniniame, ekonominiame bei politiniame šalies gyvenime.

 • Tyrimai, skirti identifikuoti šalies ekonomikos, socialinės, ekonominės ir kt. politikos iššūkius, įvertinti jų priežastis, pateikti pagrįstus siūlymus, kaip šiuos iššūkius būtų galima spręsti, kartu įvertinant galimą tokių siūlymų poveikį šalies politinei ir ekonominei situacijai.

 • Vertinimai, skirti socialinės, ekonominės ir kt. politikos tobulinimui taip, kad šių politikos sričių įgyvendinimas užtikrintų kuo didesnę socialinę sanglaudą.

 • Reformų koncepcijų rengimas.

 • Bendradarbiaudamas su valstybės valdžios institucijomis, rengiant teisės aktų projektus, teikiant pastabas ir patarimus. 

 • Sociologinių apklausų atlikimas. 

 • Konferencijų, seminarų bei paskaitų, susijusių su sritimis, patenkančiomis į instituto tyrimų lauką, rengimas.

Instituto veikla:
Institutas savo misiją įgyvendina:
 • vykdydamas šalies politinės, ekonominės ir socialinės situacijos stebėjimą;

 • atlikdamas tyrimus ir vertinimus aktualiais klausimais socialinės, ekonominės ir kt. politikos srityse;

 • rengdamas reformų koncepcijas; 

 • bendradarbiaudamas su valstybės valdžios institucijomis, rengiant teisės aktų projektus, teikiant pastabas ir patarimus; 

 • atlikdamas sociologines apklausas; 

 • rengdamas konferencijas, seminarus bei paskaitas. 

bottom of page