top of page

Socioekonominės darbotvarkės apžvalga (2018 03 25 – 04 15)

Socialiai atsakingi siūlymai Seime

Seimo TS-LKD frakcijos narys Edmundas Pupinis pateikė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnio pataisą. Siūloma nustatyti, kad į stažą būtų įskaitomas vaiko iki 3 metų priežiūros laikotarpis tiems asmenims, kurie pagal Valstybino socialinio draudimo įstatymą, įsigaliojusį nuo 1991 metų birželio 1 dienos, ėjo vaiko iki 3 metų priežiūros atostogų. Nuo 1995 metų įsigaliojo kitos normos, nustatančios draudimą valstybės lėšomis. Tai teisingumo atkūrimo idėja.

Kitas TS-LKD atstovas, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas siūlo Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyti, kad iš apmokestinamųjų pajamų būtų atimamos per mokestinį laikotarpį gyventojo patirtos išlaidos už vaikų neformaliojo švietimo programas. Tai būtų bent simbolinė parama šeimoms, besirūpinančioms visaverčiu vaikų ugdymu.

Seimo narė Monika Navickienė, taip pat konservatorė-krikdemė, siūlo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 23 straipsnio pataisą. Siekiama numatyti galimybę, vienu metu gimus 2 ar daugiau vaikų ir motinai gavus motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoką skirti nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos. Dabar tokia išmoka skiriama, kai pasibaigia nėštumo ir gimdymo atostogos.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo 41 straipsnio pakeitimu Seimo narys „tvarkietis“ Algimantas Dumbrava siūlo grąžinti buvusią nuostatą, kai, mirus pensijos gavėjui, išmokama 2 mėnesių pensijos dydžio kompensaciją artimiesiems ( dabar – 1 mėnesio).


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page