Socioekonominės darbotvarkės apžvalga (2017 11 27–12 03)

Tikslinamas transporto lengvatų įstatymas

Lapkričio 28 d. Seimas svarstymo stadijoje pritarė įstatymo pakeitimo projektui, kuris suteiktų teisę, asmenims nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų – politiniams kaliniai ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, jiems sulaukus 70 metų ir vyresniems – įsigyti 80 proc. lengvatinį transporto bilietą, o jaunesniems kaip 70 proc. asmenims – 50 proc. lengvatinį transporto bilietą.

Pradinį projektą pateikė įvairių frakcijų Seimo nariai: Juozas Olekas, Stasys Jakeliūnas, Arvydas Nekrošius, Arūnas Gelūnas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arūnas Gumuliauskas. Po svarstymo įstatymo projektas įregistruotas biudžeto ir finansų komiteto vardu.

Tvirtinama galimybė statutiniams pareigūnams privačiai kauptą pensiją atsiimti anksčiau

Pagal siūlomą pensijų kaupimo įstatymo pataisą privačiuose pensijų fonduose kauptą senatvės pensiją Statutiniai valstybės tarnautojai galės atsiimti ankščiau – sulaukę pensijos pagal tarnybos stažą. Tokį projektą pateikė LVŽS frakcijos Seime narys Raimundas Martinėlis. Lapkričio 28 d. Seimas svarstymo stadijoje pritarė minėtam projektui.

Svarstomas valstybės tarnautojų atlyginimų didinimas

Seimas svarsto Socialinių reikalų ir darbo komiteto teikiamą Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projektą. Svarstymo stadijoje lapkričio 28 d. pritarta, kad šis dydis būtų 137 eurai. Ankstesniame projekto variante siūlyta bazinės algos dydį didinti iki 132 eurų. Liko tik vienas balsavimas, po kurio paaiškės kiek tiksliai didės valstybės tarnautojų atlyginimai kitais metais.

Pritarta Išmokų vaikams įstatymui

Tame pačiame lapkričio 28-osios posėdyje Seimas pritarė po svarstymo vienam iš labiausiai viešojoje erdvėje diskutuotų valdančiosios daugumos socialinės srities projektų – Išmokų vaikams įstatymo pakeitimą, kuriuo yra įteisinamas vaiko pinigų mokėjimas visiems vaikams – 30 eurų nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai. Numatomos ir papildomos išmokos, jeigu šeimos, auginančios ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 153 eurai: vaikui nuo gimimo dienos iki dviejų metų būtų mokama 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai – 15,2 euro. Minėtos papildomos išmokos šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms tris ar daugiau vaikų, būtų mokamos nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Šis įstatymo projektas buvo sulaukęs prieštaringų vertinimų, nes siūlydama įvesti vadinamuosius „vaiko pinigus“ Vyriausybė lygiagrečiai siūlė naikinti papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį (PNPD). Tad didesnio skirtumo dirbančių tėvų šeimos, auginančios vaikus, dėl išgarsintojo išmokų vaikams įstatymo keitimo gali ir nepajusti.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.